Iets tot thema maken

‘Iets tot thema maken’ is een manier om de gezamenlijke aandacht te organiseren. Je creëert de ruimte om met betrokkenen de diversiteit van het thema bewust te worden en je maakt een tijdlijn om met het thema aan de slag te gaan.

Met behulp van thema-analyse maak je een eerste verzameling van verhalen, voorbeelden, initiatieven, opmerkingen, uitspraken, ideeën, activiteiten, netwerken en gebeurtenissen rond een thema.

 

Afronden thema met een Elf

Een eenvoudige manier om het samenwerken aan een thema af te ronden, is het maken van een Elfje. 

Een Elfje is een eenvoudige, compacte dichtvorm, die bestaat uit elf woorden verdeeld over vijf regels.

1 woord:     thema
2 woorden: associatie thema
3 woorden: verdiepen van thema
4 woorden: formuleren van een vraag
1 woord:     slotwoord

Elfjes in bedrijf

Ontmoeting
Persoonlijke aandacht
Tijd voor elkaar

Wat is het geworden?
Inspirerend!

Communiceren
Elkaar leren
Openheid en Feedback
Kunnen we elkaar respecteren?
Vertrouwen!

Bedrijf
Samen doen
Ieders inbreng belangrijk
Wat is de basis?
Luisteren!