Netwerkorganiseren

We hebben als mens, netwerk, organisatie, gemeenschap, beweging of verband allemaal te maken met vraagstukken van organiseren. Vraagstukken die voortkomen uit de omstandigheden waarin we leven en werken, de initiatieven die we nemen, de (netwerk)relaties die we leggen, de mogelijkheden die we gebruiken en de (duurzame) zorg die we dragen voor ontwikkeling. Vraagstukken hebben vaak vele kanten, worden soms als complex ervaren en zijn ingebed in een netwerk van relaties.

Hoe brengen we een gezamenlijke beweging op gang? Hoe beheren we wat gemeenschappelijk is (commons)?  Hoe verbinden we initiatieven, zonder dat de initiatiefkracht verdwijnt? Hoe dragen we samen, maar ieder vanuit een eigen unieke rol, zorg voor ontwikkeling? Hoe voorkomen we dat we vastlopen in de verbanden en systemen die ons helpen om samen te leven?  Hoe houden we onze relaties levend?

Organiseren als maatschappelijk vraagstuk

Deze tijd vraagt erom bewust met organiseren bezig zijn en het (netwerk)organiserend vermogen van de mens om vraagstukken aan te kunnen, te versterken. Een van onze ambities is dat kinderen op de basisschool (netwerk)organiseren als vak krijgen. Dat ieder kind leert om, zelf en in relatie met anderen, initiatieven te nemen, thema’s te onderzoeken, vragen op te pakken en acties uit te voeren. Dat we samen leren van samenleven, ieder vanuit zijn eigen perspectief en initiatiefkracht, met iedereen die er woont, werkt, leert en bestuurt. 

Netwerkprogramma

Het netwerkprogramma is ontworpen om mensen, netwerken, gemeenschappen en organisaties te ondersteunen bij vraagstukken van organiseren. Een netwerkprogramma formuleert de stappen die nodig zijn om alle facetten van organiseren rond een actueel thema in beeld te brengen, te verdiepen en tot bouwstenen te maken voor ontwikkeling. Lees verder…

Initiatief-netwerkanalyse 

Analyseren van betrokkenheid rond een initiatief of thema als vertrekpunt. Netwerken van betrokkenheid bestaan niet alleen uit mensen maar uit alles wat betrokken is bij het bepaalde initiatief/thema, zoals ideeën, middelen, gedachten, bronnen, materialen, software enzovoort. Lees verder… 

Netwerkmultiloog

Voor bedrijven, gemeenschappen of personen die samen aan een actueel thema willen werken. De Netwerkmultiloog is een conferentiespel om in één of meer dagen met groepen (minimaal 12 personen) vanuit verschillende invalshoeken een thema te verkennen en te verdiepen. Lees verder…

Iets tot thema maken

‘Iets tot thema maken’ is een manier om de gezamenlijke aandacht te organiseren. Je creëert de ruimte om met betrokkenen de diversiteit van het thema bewust te worden. Lees verder…