Netwerkmultiloog

De netwerkmultiloog is een conferentiespel van één of meer dagen waarin met een grote groep betrokkenen (40-100 personen, maar minimaal 12 personen)  een actueel thema wordt onderzocht en verdiept.  De netwerkmultiloog kan worden gebruikt in elke setting waar betrokkenen, zoals bedrijven, netwerkorganisaties, steden en dorpen, grootschalige projecten of ketens, gemeenschappelijke thema’s hebben. 
Voor het spel wordt iedereen ingedeeld in groepen van ongeveer tien personen met diverse achtergronden. Elke groep vertegenwoordigt een bepaalde invalshoek van het thema. Het spel bestaat uit drie ronden. Elke ronde heeft een rondevraag, die voor alle invalshoeken hetzelfde is.  

De ruimte

Een netwerkmultiloog wordt bij voorkeur gehouden in één grote ruimte waar de groepen in verschillende hoeken ongestoord, maar in het besef van elkaar kunnen werken. In het midden een plenaire presentatieruimte.  

 

Start netwerkmultiloog

 1. Vaststellen thema
 2. Beelden en brainstorm
 3. Kiezen van invalshoeken
 4. Indelen groepen per invalshoek

Ronden

Een Netwerkmultiloog bestaat uit minimaal drie ronden. Elke ronde wordt een rondevraag bepaald waarmee de groepen vanuit de eigen invalshoek het thema gaan onderzoeken. Uitdaging is om de verschillen in invalshoeken aan te scherpen en tegelijk steeds meer verbinding te krijgen met de verschillende invalshoeken.

Vaste stappen per ronde

 • Steeds weer plenair vertrekken vanuit het thema 
 • Vaststellen van de gemeenschappelijke rondevraag
 • In groepen vanuit de eigen invalshoek onderzoeken
 • Plenaire (creatieve) presentatie per groep (in beelden of woorden)
 • Verhelderende vragen per presentatie
 • Waardering per presentatie voor de bijdrage aan het thema
 • Loslaten en opnieuw beginnen.