Aandacht netwerk

Beginsel

In essentie beschouwen we een netwerk als een dynamische aaneenschakeling van relaties tussen betrokkenen rond een
bepaalde kern die uitstraalt en aantrekt.
Wordt de gemeenschappelijke kern losgelaten dan valt het netwerk uiteen.

Lees verder De aandacht voor het netwerk bij ondernemen en organiseren

De kern van het netwerk

Een netwerk kan aangetrokken worden door ambities voor de toekomst en ervaringen uit het verleden, maar leeft in het hier en nu. Het meest krachtig ordent een netwerk zich rond een actueel initiatief. Met een netwerk van betrokkenheid blijft een initiatief gevoed door een diversiteit aan bronnen. Een netwerk geeft grond aan een initiatief en is daarmee een basis om in beweging te komen.

Heeft het initiatief geen aantrekkingskracht meer dan valt het netwerk uiteen. Als ambities niet worden omgezet in daadwerkelijke initiatieven, dan zal het netwerk niet meer zijn dan een vluchtige ontmoeting. Een gemeenschappelijke historie kan een netwerk soms nog enige tijd aantrekken, maar zonder nieuwe impulsen verdwijnt langzamerhand de
aantrekkingskracht en valt het netwerk uiteen.

animatie netwerkprincipes