Samenleren Samenleven

Samenleren van samenleven met iedereen die er woont, werkt of bestuurt.

  • Geeft betrokkenen een gezamenlijke taal. 
  • Begint eigenlijk al thuis en op (de basis)school.
  • Kan iedereen vanuit zijn eigen perspectief en initiatiefkracht met behulp van het netwerkprogramma leren.

Samenleving als gemeenschap
Welk actueel thema wil je gemeenschappelijk maken? Hoe breng je een gesprekstraditie op gang rond thema’s?

Organiseren van het gesprek rond een actueel thema
‘Als een lopend vuurtje’. Thema motor voor gemeenschap. Ontdekken wat er is aan voorbeelden-kennis-verhalen. Dat geeft grond aan het thema. Genieten van diversiteit, alles mag er zijn. Alles zichtbaar maken, geeft grond en openheid.

Samenleving als netwerk
Wat leeft er in de samenleving? Wat komt erop aan initiatieven?Hoe breng je je initiatief verder? 

Uitnodigen van initiatieven
Netwerken verkennen en bouwen. Betrokkenheid zien en relaties leggen. Contact maken en mensen met elkaar in contact brengen.

Samenleving als omgeving
Wat is beschikbaar, bruikbaar en toegankelijk voor iedere potentiele gebruiker en draagt bij aan samenleven? 
Wat is er nog nodig? Zijn we voorbereid op de verrassing?

Manifest maken van een mogelijkmakende omgeving
Transparant en open tonen van alles wat beschikbaar is. Een toegankelijke omgeving, waar iedereen uit kan putten. Een bruikbare omgeving voor de hele samenleving.

Samenleving als werkend stelsel
Wat is je rol op dit moment? Waar zorg je voor?
Als je anderen leert wat je doet, wat geef je dan door?
Hoe maak je je rol overbodig? Hoe blijf je in  ontwikkeling?

Zorgdragen voor ontwikkeling
Expliciet maken van je rol in de samenleving. Anderen helpen hun rol te vervullen. Doorgeven wat je weet en kunt.