Het gesprek

Het gesprek in de stad, het dorp, de wijk, de buurt

Maatschappelijke thema’s in een stad, dorp, buurt of gebied gaan meestal veel mensen aan en geven een grote betrokkenheid. Een vraag die naar voren komt is hoe we met deze betrokkenheid krachten kunnen bundelen en het vermogen kunnen versterken om vraagstukken aan te kunnen. Een van de netwerkstrategieën die we daarvoor inzetten is het gesprek.

Door het breed op gang brengen van het gesprek in de stad, het dorp, de buurt of het gebied bouwen we aan een stevige en toch dynamische basis voor het thema en een voedingsbodem voor ieder die met het thema te maken heeft.

Uitdaging is dat het thema het gesprek van de dag wordt en als een lopend vuurtje door de stad, het dorp, de buurt of het gebied gaat. We mobiliseren iedereen om mee te doen aan het gesprek en hebben speciaal aandacht voor de schakels in het netwerk die zelf weer zorgen dat het gesprek verder wordt gebracht.

Ambitie is om een gesprekstraditie op gang te brengen rond maatschappelijke thema’s, waarbij het vanzelfsprekend wordt om elkaar te ontmoeten, met elkaar uit te wisselen en nieuwsgierig te zijn naar diversiteit.

We beginnen het gesprek door, na het helder benoemen van het thema, met iedereen die we tegen komen open in gesprek te gaan, nieuwsgierig te zijn en te zorgen dat zo snel mogelijk diversiteit in beeld komt. We brengen het gesprek op gang door iedereen te betrekken, alles te verzamelen en zichtbaar te maken wat met het thema te maken heeft, netwerken te bouwen en uit te nodigen om met elkaar het thema te dragen en een gezamenlijke omgeving te vormen waar iedereen uit kan putten.

We kijken wat allemaal te maken heeft met het thema, verzamelen uitspraken en materiaal en maken dit zichtbaar via verschillende media. Naast webcommunicatie kunnen we denken aan plaatselijke kranten, radio, televisie, nieuwsbrieven, posters of tentoonstellingen, bijvoorbeeld in de hal van een bedrijf , een gemeentehuis, een bibliotheek of een wijkcentrum. We gaan op zoek en maken zichtbaar wat personen en hun netwerken feitelijk doen en weten van het thema. Het gaat niet om meningen van of over anderen.

Als initiatiefnemer of regievoerder bouwen we een netwerk van mensen en organisaties die op verschillende wijze bijdragen aan het organiseren van het gesprek rond het thema. Deze mensen en organisaties komen door hun betrokkenheid vaak vanzelf naar voren, maar we kunnen ook bewust mensen daaraan toevoegen of bij vragen. Zo kunnen we interviewers aantrekken die een diversiteit aan mensen portretteren. We kunnen onderzoekers inschakelen die met narratief onderzoek een netwerk van verhalen verzamelen en dat verwerken tot een gezamenlijk verteld verhaal. We kunnen vrije actoren inschakelen die niets anders doen dan het gesprek in de stad verder brengen. Als initiatiefnemer of regievoerder verzamelen we dus niet alleen eigen kennis over het thema, maar bouwen bewust aan de betrokkenheid en de kennis van het netwerk en maken alle knooppunten daarin voortdurend zichtbaar.

Deventer Duurzaam in Gesprek

Dorpsgesprek
Doorwerth

Zie publicatie
dorpsgemeenschap

Ondernemers voor Jongeren

Zie publicatie
boekOvJ_def