Netwerkprogramma

Een netwerkprogramma is een aanpak voor organisatie-, stad-, buurt- en gebiedsontwikkeling rond actuele thema’s. Een actueel thema is een motor voor ontwikkeling. Het gaat erom gedurende een bepaalde periode het gesprek rond een thema breed op gang te brengen, te bouwen aan netwerken, initiatieven en voorbeelden te zoeken, verbanden te leggen, mogelijkheden te vinden en alles rond het thema zichtbaar en toegankelijk te maken.

Een netwerkprogramma versterkt het vermogen van een organisatie, stad, buurt of gebied om vraagstukken aan te kunnen en in te spelen op onverwachte situaties en ontwikkelingen.  

Stappen netwerkprogramma

  • Met een netwerkprogramma organiseer je de aandacht rond een thema.
  • Je begint met het benoemen van het thema, het vaststellen van de periode dat je aan het thema gaat werken en een eerste themaverkenning van wat er al is dat te maken heeft met het thema.
  • Vervolgens breng je het gesprek rond het thema breed op gang, bent nieuwsgierig, vertaalt het thema naar situaties van betrokkenen en nodigt iedereen uit om mee te praten. Je analyseert netwerken op zoek naar betrokkenheid, je gaat op zoek naar voorbeelden en initiatieven en je maakt mogelijkheden zichtbaar.
  • Ontmoetingsmomenten ondersteunen het gesprek rond het thema, brengen initiatieven en netwerken bij elkaar en maken kennis toegankelijk.
  • Je ontwerpt een netwerkprogrammalijn met ontmoetingsmomenten waarbij je ook gebruik maakt van bestaande activiteiten in organisatie, stad, buurt of gebied, zoals bijvoorbeeld een festiviteit, een studiedag of een markt.
  • Je maakt gebruik van een diversiteit aan media, zoals tentoonstelling, webcommunicatie, nieuwsbrief, om alles rond het thema zichtbaar te maken.
  • Je eindigt een netwerkprogramma met een manifestatiemoment waarmee je de gerichte aandacht voor het thema afrondt en manifesteert wat er is aan vermogen (betrokkenheid, bewustzijn, beschikbaarheid en bekwaamheid) om vraagstukken aan te kunnen.
  • Een thema is voor een organisatie, stad, buurt of gebied een motor voor ontwikkeling.
  • Door periodiek opnieuw te beginnen met een netwerkprogramma rond een actueel thema blijft de aandacht levend.
  • Vaak komt bij het afronden van een thema, weer een nieuw en actueel thema op.