Netwerkbenadering

Lees het boek De Kracht van Netwerkbenadering

Het plezier waarmee mensen in dit boek over de kracht van netwerkbenadering schrijven is opvallend. Het maakt iets zichtbaar van een nieuwe kijk op de organiserende samenleving en een mogelijk alternatief voor het keer op keer vastlopen van organisaties. Het zijn verhalen uit praktijk en theorie, die bijvoorbeeld gaan over gezamenlijke vertrekpunten, het bundelen van krachten, het samenbrengen van partijen, nieuwe initiatieven, levende organisaties, nieuwsgierigheid en de kunst van volgen en leiden. Wat bindt is dat al deze auteurs zich laten inspireren door het netwerk. Het netwerk geeft een besef van rijkdom, toegankelijkheid en overzicht. Bijzondere van de netwerkbenadering is dat het begint bij onze eigen identiteit als netwerk. We positioneren onszelf en alles wat betrokken is, in het netwerk en bouwen daarmee aan organisatie en samenleving. Tegelijkertijd komt daarmee de verwondering waarom niet ieder mens en iedere organisatie de kracht van de netwerkbenadering benut. Wat maakt nu dat veel leiders en medewerkers, die in organisaties zo gebukt gaan onder de last van complexiteit en door de bomen het bos niet meer zien, geen gebruik maken van de netwerkbenadering voor het ordenen van hun organisatie? We nemen waar dat de netwerkbenadering, ondanks dat deze van alle tijden is, in essentie een ander paradigma laat zien dan het huidige. In plaats van het nog steeds dominante paradigma van hiërarchische machtsverhoudingen gaat het bij de netwerkbenadering om het positioneren van betrokkenheid rond een gemeenschappelijke kern. Het overgaan naar een nieuw paradigma is een enorme stap. Het begint met anders denken en een andere bril, dat geeft een nieuwe ordening van daaruit een andere positionering.
Een nieuwe benadering is pas een nieuw paradigma als die in al zijn consequenties door velen wordt gevolgd en geleid. In die zin zien we dat de netwerkbenadering langzaamaan een paradigma begint te worden. Het bundelen en zichtbaar maken van voorbeelden, theorieën en ervaringen, zoals in dit boek draagt daaraan bij.